Perpon-Software

Bankboek is een programma om de transacties van een of meerdere ASN, ING en/of  ABN-AMRO-rekeningen op de pc/laptop bij te houden. Het programma importeert de '*.csv' files, welke van de ING-site of ASN-site zijn gedownload of de *.xls files van ABN-AMRO. Het programma kan na een korte leercurve aan een groot aantal transactie's een categorie toekennen.

De belangrijkste kenmerken:

  • Automatisch herkennen van categorieën op bankrekening of op een zoekwoord 
  • Eenvoudig switchen tussen verschillende ING, ASN of ABN-AMRO IBANrekeningen (of kasboek)
  • Gebruik is beveiligd met een loginformulier en wachtwoord
  • Snel een zoekwoord in naam of mededelingen om een categorie definiëren 
  • Jaar- en maandoverzichten 
  • Leest alleen het 'download' bestandsformat 'CSV' bij de ING en ASNBank
  • Leest alleen het 'download' bestandsformat 'XLS' bij de ABN-AMRO 
  • De gegevens van een niet IBAN rekening kunnen ook worden toegevoegd
  • Denk bijvoorbeeld aan de spaarrekening bij een bankrekening.
  • Het bankboek is ook prima als kasboek te gebruiken